Solární ohřev TUV

K ohřevu teplé užitkové vody můžete využít solární energii. Výhodu je, že je tato energie zcela zdarma. K ohřevu užitkové vody se nejčastěji používají solární kolektory.

Vakuové trubicové solární kolektory

Vakuové trubicové solární kolektory jsou tvořeny dvěma skleněnými trubicemi, mezi kterými je vakuum. To zabraňuje tepelným ztrátám.

Samotížné solární systémy

Samotížné solární systémy jsou další možností, jak si levně ohřát užitkovou vodu. Při svém používaní nepotřebují žádnou elektrickou energii. Tyto systémy se rozlišují na tlaké a beztlaké solární systémy.

Ohřev bazénové vody

Abyste si mohli prodloužit koupací sezónu o několik málo týdnů, můžete použít k ohřevu vody solární energie.

Solární ohřev vody

Solární ohřev vodyK solárnímu ohřevu vody se využívá různých zařízení, které se od sebe liší použitou technologií. Všechny však mají stejný základ. A to je použití k ohřevu vody sluneční energie. Ohřev teplé užitkové vody pracuje na velmi jednoduchém principu, který vám ušetří až 70 % nákladů. Zařízení, které slouží k ohřevu vody, se nazývají solární kolektory.

Pomocí těchto kolektorů můžete ohřívat vodu nejen v domácnostech, ale také v různých zařízeních. Solární systémy mohou pracovat samostatně či ve spolupráci s jinými zdroji tepla.

Solární kolektory jsou tvořeny absorpční plochou, které jsou vyrobeny ze speciálních lamel. Díky tomu dokáží solární kolektory absorbovat difúzní záření. Existuje celá řada solárních kolektorů. K nejpoužívanějším patří vakuové trubicové kolektory. Tento typ kolektorů je možné využít pro celoroční ohřev vody. Je vhodný k přitápění nebo ohřevu vody v bazénu. Je možné je využívat i při nízkých venkovních teplotách nebo v případě, že je slunce pod mrakem. Vakuové solární kolektory mají malou skleněnou trubici umístěnou do větší. Mezi nimi se pak vytváří vakuum, které zabraňuje únikům vytvořeného tepla.

Solární ohřev vodyDalším levným způsobem, pro ohřev vody, je využití samotížných solárních systémů. Ty je možné rozlišovat na systémy s technologií heat-pipe či beztlaké samotížné solární systémy. Systém tlakový s technologií heat-pipe jsou vhodné zejména do míst, kde není přístup k elektrické energii. Výhoda těchto systémů nespočívá jen v nízké pořizovací ceně, ale také v dlouhé době životnosti či snadné instalaci.

Beztlaké samotížné solární systémy můžete pořídit poměrně levně. Tyto systémy nemají žádné vysoké nároky na údržbu, mají dlouhou životnost a stejně, jako u tlakového systému, není zapotřebí elektrické energie. S oběma těmito typy se můžete velmi často setkat na chatách a chalupách. K velké výhodě patří zejména šetrnost těchto zařízení k životnímu prostředí.

Tyto samotížné systémy pracují na principu přirozené cirkulace vody. Tato voda se v kolektorech ohřívá a ohřátá voda proudí do solární nádrže. Mezi základní části těchto zařízení patří zejména absorbér, ve kterém dochází právě k přeměně sluneční energie na energii tepelnou.

Solární kolektory můžeme použít také k ohřevu vody v bazénu. Díky tomu je možné prodloužit koupací sezónu až o několik týdnů. Přední výhodu je to, že vodu v bazénu ohříváte úplně zadarmo a je možné je využít pro všechny druhy bazénů. K ohřevu této vody můžete využít buď solárních kolektorů nebo solárních absorbérů. Každá z nich má svoje přednosti a také své nevýhody. K ohřátí bazénové vody je možné využít také tepelných přebytků. Důležité je také umístění těchto kolektorů. Ty by se měly umístit alespoň 1,5 metru od bazénu. Nutné je kolektory žádně upevnit, aby nedocházelo k nehodám.

Články

Archív

16.2.2018

EnviWeb.cz - Změny globálního prostředí a lesy mírného pásu

Důležitým ukazatelem globální změny prostředí jsou změny biodiverzity a posuny v ekologických nikách druhů, zejména ve spojitosti se změnami klimatu. Patří mezi ně…

13.2.2018

EnviWeb.cz - Pozvánka k účasti na Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition 2018

Ve dnech 12.-14. 4. 2018 proběhne v SAR Macao výstava ekologických produktů a technologií 2018MIECF. Přestože je heslem letošní výstavy ,,Shaping of Eco-Cities…

10.2.2018

EnviWeb.cz - Seznam nejvýznamnějších ekologických filmů

Rádi byste se koukli na film s ekologickou tematikou? Máme pro Vás pár (cca stovku) tipů…From Wikipedia, the free encyclopedia Environmental issues have…

O webu

Naše internetová stránka je věnována všem, kteří mají zájem dozvědět se o solárním ohřevu vody. Naleznete zde informace o solárním ohřevu teplé užitkové vody, o ohřevu vody v bazénu a základních typech solárních kolektorů. Mezi nejpoužívanější typy solárních kolektorů patří vakuové trubicové solární kolektory. I o těchto kolektorech se dozvíte nejdůležitější informace. Dále se dozvíte něco o samotížných solárních systémech, konkrétněji pak o tlakových a beztlakových solárních systémech.